Temp Personalbild

Uppehåll under vårterminen

Uppehåll under terminen:
Sportlov v.8
Påsklov 19/4 tom 26/4
Valborgsmässoafton 30/4 samt 1:a Maj